קבוצת כנרת עמוד הבית  |  מה חדש  |  יצירת קשר


אודותענפיםקהילהפנאי פלוסיזכורגלרייהתגובותתאריכים בתולדות קבוצת כנרת


תרס"ח - 1908
ייסוד חוות כנרת על אדמת דלייקה ואום – ג'וני (אדמת עמה"י) ע"י 10 פועלים מיהודה.

תרס"ט – 1909
שלישית ה"יחד" (בנציון ישראלי, מאיר רוטברג ונח נפתולסקי) מגיעה לחוות כנרת, ועם עוד פועלים בחווה, מקבלים עבודות קבלניות. הקמת מושבה כנרת ע"י 9 הפועלים הראשונים מהחווה.
שביתת הפועלים הראשונה בחוות – כנרת, מסירת אום – ג'וני לפועלים.

תר"ע – 1910
ייסוד דגניה א'. שלישית ה"יחד" עוזבת את כנרת לסג'רה.

תרע"א – 1911
ייסוד חוות לימוד החקלאות לפועלות צעירות ב"חצר"
שביתת כנרת שניה.

תרע"ג – 1912
"האיכר – הצעיר" – קבוצת אליעזר יפה מקבלים את חוות כנרת.
10 משפחות תימנים מגיעות לחווה, משתכנות בבית – המוטור וסביבו.

תרע"ד - 1913
קבוצת אליעזר יפה עוזבת את החווה ומקימה בשנת 1921 את המושב השיתופי הראשון – "נהלל".

ב – ב' חשוון 2.11.1913
מגיעים מכפר אוריה 16 חלוצים לקבל בעבודה משותפת את חוות כנרת  (13 בחורים ו – 3 בחורות), ביניהם בנציון ישראלי, יצחק טבנקין, שלמה לביא, אהרון שידלובסקי, אווה טבנקין, חיה ישראלי ואחרים. תאריך זה נקבע כייסוד לקבוצת כנרת.
קורבן ראשון בקבוצה – יוסף זלצמן נרצח בידי ערבים.

תרע"ד – 1914
פרוץ מלחמת העולם הראשונה וקליטת פליטי יהודה בחווה ובסביבה.
ייסוד הסתדרות פועלי הגליל ע"י המנהיגות מהפועלים בכנרת.

תרע"ה – 1915
כנס ראשון של הפועלות בכנרת, הנחת היסוד לתנועת הפועלות.

מ – 1912 – עד 1920
הרבה ועידות וכינוסים בחצר – כנרת של פועלי הגליל – אחדות העבודה.

תרע"ו – 1916
ייסוד ה"משביר" בחצר – כנרת, תשובה לרעב של שנות המלחמה.
מאיר רוטברג הוגה הרעיו ומיישמו.

תרע"ז –1917
נולדה הילדה הראשונה בחצר – כנרת. דיונים ראשונים על חינוך.

תר"פ - 1920
ניסיון הקבוצה הגדולה – קבוצת ה – 60, לשלב עבודת חוץ וחווה.
ימי תל חי גיוס חברים. נפילתו של אהרון שר חבר כנרת בתל חי.
הצטרפות עולים ראשונים מהעלייה השלישית.

תרפ"א – 1921
קבוצת ה – 60 עוזבת לכיבוש עמק יזרעאל, מקימה את גדוד העבודה.
ייסוד קיבוץ עין – חרוד.

תרפ"ב – 1922
הצטרפות קבוצת וילנה, 22 חברים ל – 12 החברים שנשארו בכנרת.
התחלת הקמת משק חקלאי ותנופת פיתוח, רכישת פרות גזעניות – ראשית הרפת. נטיעת 3 דונם ראשונים של בננות – תחילת ענף הבננות בעמק הירדן.

תרפ"ג – 1923
תחילת הקמת משק אינטנסיבי. נטיעת הכרם הראשון ופרדס א'.

תרפ"ה – 1925
תחילת המאבק על בנין הקבוצה על הגבעה. נטעת מטע בבננות ראשון בארץ.

תרפ"ו – 1926
תחילת בניית הנקודה החדשה על הגבעה.

תרפ"ז – 1927
הנחת אבן הפינה לבית הגדול על הגבעה.

תרפ"ט – 1929
העברת האוכלוסיה מחצר – כנרת לכנרת החדשה על הגבעה. מאורעות.

תר"צ - 1930
הכשרת נוער ראשונה, נוער א"י – מקימי קיבוץ גינוסר.

עד - 1933
מאבק על קרקע ומים לכנרת.

תרצ"ב – 1932
נטיעת גן – רחל. מסעות לרכישת שתילי תמרים בארצות שכנות.

תרצ"ד – 1934
איחוד עם קיבוץ רמת – גן, הכפלת הישוב והרחבת המשק.

תרצ"ה – 1935
התחלת קליטת חברות נוער של עליית הנוער בכנרת.

תרצ"ז – 1937
התחלת גידול בננות מעברו המזרחי של הירדן ופריצת הענף.

ת"ש - 1940
כריית בריכת הדגים הראשונה, בשטח הביצה, האפיק הישן של הירדן.

תש"ח - 1948
מלחמת השחרור, נפילת 15 חברים ובנים בקרבות. הוצאת הילדים מכנרת לחיפה, הרס בתים רבים. הוצאת הפרות לוילהלמה.

תש"ט - 1949
שיקום המבנים והמשק, תנופת התפתחות, הכשרת עולים ובני נוער.

תשי"ב – 1952
התחלת כיבוש הר – כנרת. בניית שיכון ותיקים ראשון.

תשי"ח – 1958
נטיעת מטע נשירים ראשון בהר – כנרת.

תש"כ - 1960
נטיעת מטע שקדים בסירין, ניצול מי מעיינות מקומיים.

תשכ"ד- 1964
חג היובל – 50 שנה לכנרת – אירוע מקיף עם הנהגת הארץ.

תש"ל - 1970
הקמת מפעל המטקות + כדורים, הקמת מחצבה ברמת פורייה.

תשל"ג- 1973
זעזוע מלחמת יום הכיפורים, נפילת 3 בנים – חברים.
העברת הילדים ללינה משפחתית.

תשל"ז- 1977
הקמת מפעל הפלסטיק "חופית" – בריכות ביוב, מיכלים וצעצועים במחצבה – הקמת מפעל הבטונים .

תש"מ – 1980
הקמת אתר הטבילה לצליינים "ירדנית".

תשמ"ד- 1984
הקמת "סול – כנרת", במסגרת המחצבה, שיתוף עם אבן וסיד.
הקמת מחצבה ב"ציפורית".

תשנ"ב- 1992
"חופית" – הכפלת המפעל ע"י קניית ישראוויט – יציאה לבורסה.

תשנ"ג- 1993
שנת יובל ה – 80 לכנרת – חידונים, טיולים, עצרות, שיפור הנוי.

תשנ"ח- 1998
פיתוח "ירדנית" לקראת שנת 2000.

תשס"א- 2001
שיקום ושיפוץ "אוהלו" כמרכז סמינרים.
מיזוג מפעל "פוליסיב" ל"חופית".
סגירת מחצבת "ציפורית" בצו בית המשפט העליון.

תשס"ד – 2003
90 שנה לכנרת.

תשס"ח – 2007
9.11.2007 – אישור מודל כנרת 2007 – שינוי אורחות החיים.

תשס"ח – 2008
01.01.2008 הפעלת מודל כנרת.