קבוצת כנרת עמוד הבית  |  מה חדש  |  יצירת קשר


אודותענפיםקהילהפנאי פלוסיזכורגלרייהתגובותבננות


בננות

מנהל הענף: אלכס קפלן
050-6391136

בשנים האחרונות עובר הענף מספר תהפוכות: אירועי מזג אויר קיצוניים, קיצוצי מים והשקעות בבתי רשת.
דברים אלו הביאו אותנו למצב בו אנו מגדלים רק כ- 160 דונם לעומת 500 דונם שגידלנו עד היום. לרות זאת הענף הביא בשנים האחרונות ועתיד להביא בשנים הבאות רווחים יפים לכנרת.

היבול הממוצע עומד על 71 טון ועד 11 טון לשטחים הצעירים.

בענף עובדים 8 אנשים מהם 5 תאילנדים והחברים: אלון קולט, עציון בן נבט ודוד רוכמן.

ענף הבננות היה תמיד הענף מרכזי בכנרת אשר במטעיו עברו אנשים רבים, ותיקים וצעירים אשר התחנכו לעבודה ולערכים.
לנטיעות שתילי הבננות מאז ומתמיד היו שותפים כלל החברים והילדים בכנרת.

ענף זה הינו מן הענפים המרכזיים של עמק הירדן ומן הותיקים  אשר שרדו עד היום. ואכן יש קשר ישיר הדוק בין ארגון מגדלי בננות לצוות העובדים בענף ולצמח מפעלים.

הארגון העוסק היום גם בשינוי ובמיצוב יכולתו בשוק, כמו כן, ממשיך לשווק ולהוביל את הפרי בכל דרך אפשרית לשווקים השונים.

בשנים האחרונות החלו לבצע אריזה מוגברת בצוות ולשלוח את הפרי ארוז ומובל ישר לשוק ובכך גוזרים קופן נוסף.
בנוסף ישנה מגמה גוברת למעבר לגידול אך ורק בבתי רשת אשר גורמים לחיסכון של כ- 30% מצריכת המים ולבננות להיות יפות ונקיות יותר.

משבר המים אשר בתחילתו אנו עומדים מהווה איום משמעותי לענף למרות ניהולו בצורה מקצועית ובתבונה כלכלית.