קבוצת כנרת עמוד הבית  |  מה חדש  |  יצירת קשר


אודותענפיםקהילהפנאי פלוסיזכורגלרייהתגובותתמרים


תמרים

מנהל: ליאור אנדריסה
                                            050-7953035

בשנת 1933 יצא בן ציון ישראלי, ממיסדי קבוצת כנרת למסעו הראשון להשבת התמר לארץ ישראל, משאת נפש הייתה לו השבת גידול התמר לארץ, ולשם כך ערך מסעות רבים ועלומים בארצות ערב. ממסעות אלה שב עם חוטרי תמר רבים אותם נטעו באדמות כנרת. המטע הראשון שנטע היה "גן
רחל" על שמה של המשוררת רחל.

קבוצת כנרת הינה המגדלת הגדולה ביותר בעמק הירדן. השטח הנטוע עומד על 50 דונם ומרוכז בעיקרו בשטחי הבית.
היקף היצור עומד על כ- 700 טון בשנה.
בכנרת מגדלים הן זנים לחים והן זנים יבשים של תמרים, אשר העיקריים שבהם: חיאני, בהרי, מג'הול, דרי, אמרי,חדראווי וחלאווי, רב היבול מגיע למפעל התמרים של קיבוץ כנרת.  כמו כן, הענף מתפרנס גם ממכירת לולבים, חוטרים ועצי תמר לנוי.

הענף מנוהל במקצועיות על ידי ליאור אנדריסה ונבות רוכברג - אחראי השקיה. בענף עובדים גם 6 חברים מתאילנד.

אדם אשר היווה דמות מרכזית ובעלת חשיבות רבה בהתפתחות הענף הינו החוקר צבי ברנשטיין ז"ל, חבר כנרת, אשר ליווה את הענף לאורך שנים רבות באמצעות עבודתו בצמח ניסיונות.