קבוצת כנרת עמוד הבית  |  מה חדש  |  יצירת קשר


אודותענפיםקהילהפנאי פלוסיזכורגלרייהתגובותמידע כללי


חינוך משלים- קיבוץ כנרת 2015

* רכז חינוך : ירון קמירנסקי 050-7290399  
דוא"ל: kamerinsky@gmail.com
יו"ר הנהלת חינוך: בילי גנור 050-4493055
דוא"ל:
bili@kinneret.ac.il
 
בקיבוץ כנרת (נכון לשנת 2009-2010), ישנם במערכת החינוך הבלתי פורמלי 99, ילדי כנרת ו- 3 ילדי חוץ שלוקחים חלק בפעילות יום יומית מגוונת עלפי שכבות גיל. מרח"ב צעיר- כיתות א-ג. מרחב ביניים ובוגר- כיתות ד- ח וחברת הנעורים- בית ירח.    מערכת החינוך הבלתי פורמאלית שלנו קולטת ילדים שאינם מהקיבוץ הלומדים בבית הספר ע"ש נעמי שמר שבקיבוץ לפעילות ביום יום ובחופשות.
 
חזון המערכת:
"מערכת החינוך הבלתי פורמאלי בקיבוץ כנרת שואפת להיות מערכת מקצועית קהילתית המהווה מסגרת חברתית זורמת ורציפה, המושתת על דיאלוג בן שותפים (הורים, צוות וקהילה) ונותנת מענה לכל ילדי הקהילה, תוך שמירה ובניית מסורות והקניית ערכים"
 
יעדי המערכת:
 •    טיפוח המדריכים והעלאת רמת ההדרכה.
 •     הטמעת פעילות לשילוב והיכרות עם קהילת הקיבוץ
 •    קליטת מדריכים בוגרים מקרב בני המשק ליצירת המשכיות ותחושת שייכות.
 •   יצירת פירמידת מנהיגות :
 •   ט-יב ידריכו את ילדי המרח"בים.
 •  י"ב מנהלים את מזכירות הנעורים
 •   בניית תוכנית עבודה מכוונת ערכים.
 •  קיום פעילות קבוצתית קבועה המכילה את כלל הילדים.
 •   ביסוס מסורת מערכתית (שנת בר מצווה, נסיעת י"ב,...).
 
 
דרכי פעולה:
 •    קליטה, הנחיה צמודה, הכשרה שוטפת ובקרה על צוות הדרכה.
 •  קיום פעילות משותפת לכל הילדים לפי קבוצות גיל, תוך יצירת פעילויות עוגן קבועות כגון: טיול  אחת לחודש, פעולה , שיחה, משחק ספורט וכו'.
 •  הקמת מזכירויות וועדות במרחב בוגר ובנעורים שתעסוקנה בצרכים החברתיים-תרבותיים של בני הנוער.
 • פיתוח והרחבת מסגרות הדרכה נוספות – כגון חוגים לפי קבוצות עניין.