קבוצת כנרת עמוד הבית  |  מה חדש  |  יצירת קשר


אודותענפיםקהילהפנאי פלוסיזכורגלרייהתגובות

שם:
שנת לידה:
שנת פטירה:

א ב ג ד ה ו
ז ח ט י כ ל
מ נ ס ע פ צ
ק ר ש ת


יזכור - תוצאות החיפוש:


רבינא, גנסיה
1980 - 1900, בת שרה - ליבא ויחיאל ברוידא

לדף נפטר
רבינוביץ, ציפה
1929 - 1845, בת  וזליג

לדף נפטר
רבר, אורי
1986 - 1937, בן פרידה ועמרם

לדף נפטר
רבר, עמרם
1995 - 1913, בן רחל וזלמן

לדף נפטר
רבר, פרידה
1981 - 1913, בת רבקה וזלמן אטינגוף

לדף נפטר
רבר, רבקה
1966 - 1947, בת פרידה ועמרם

לדף נפטר
רגב, אליהו
1968 - 1943, בן עליזה ועמוס ג'רבי

לדף נפטר
רובין, יהודית
1938 - 1884, בת ליבה ושלמה

לדף נפטר
רובין, מנחם מנדל
1938 - 1883, בן קיילה ומיכאל גבריאל

לדף נפטר
רוזנבליט, חיים
1948 - 1918, בן פסיה ואברהם

לדף נפטר
רוזנר, דוד
1994 - 1903, בן פלה ומאיר

לדף נפטר
רוזנר, מרים
1994 - 1913, בת יוליה ומוריץ דובלין

לדף נפטר
רוטנברג, מרדכי
1969 - 1897, בן פסיה וחנוך

לדף נפטר
רוטנברג - חדש, יונה
1991 - 1907, בת אסתר ודוד נוביק

לדף נפטר
רוכברג, משה שמואל
1978 - 1939, בן חיה וישראל

לדף נפטר
רוכברג, רחל
2001 - 1938, בת חנה והרמן

לדף נפטר
ריבקין, רחל חנה
1956 - 1870, בת גיטה ואליהו לייב אטינגון

לדף נפטר
רימשון, גיטה
1972 - 1914, בת חנה וקלמן גאסול

לדף נפטר
רימשון, יואב
1997 - 1943, בן גיטה ונחום

לדף נפטר
רימשון, נחום
1980 - 1911, בן דבורה ומשה

לדף נפטר
רכב, גוסטה
1982 - 1891, בת רחל וצבי שטרומפף

לדף נפטר