קבוצת כנרת עמוד הבית  |  מה חדש  |  יצירת קשר


אודותענפיםקהילהפנאי פלוסיזכורגלרייהתגובותהגדרת תפקיד - ועדת שיכון


הגדרת תפקיד ועדת שיכון

 
כללי: ועדת שיכון מטפלת בענייני השיכון כולל פיקוח ובקרה על תקציבי השיפוצים.
 
מקור הסמכות: הנהלת הקהילה.
 
שותפי תפקיד: מנהל קהילה, מנהל השכרת דירות, מרכז ועדת דור צעיר.
 
מטרתה: קבלת החלטות ושמירה על הסדר הציבורי בתחום הדיור בכנרת.
 
תחומי האחריות:
1.      ניהול מלאי הדירות בכנרת.
2.      מצב דירות החברים.
3.      טיפול בפניות חברים בתחום הדיור.
4.      פיקוח ובקרה על תקציב אחזקת דירות.
 
סמכויות:
1.      קביעת סדר קבלת דירות לפי תקנון שיכון ובהתאם לשיקולי הועדה (כפי שכתוב בתקנון).
2.      אישור הוצאות מעל 2,000 ש"ח מתקציב אחזקת דירות.
3.      קביעת סדר עדיפויות לביצוע תוכנית השקעות בשיפוץ הדירות.
 
דיווחים: ימסרו להנהלת הקהילה וינוהלו בכתב בתיק שיכון ובניה.
 
הרכב הועדה: 4 חברים – נציג הנהלת הקהילה, מרכז ועדה (נציג ציבור), נציג ציבור, אדם בעל הכשרה בתחום הבניה והמגורים שייבחר ע"י מרכז הועדה.