קבוצת כנרת עמוד הבית  |  מה חדש  |  יצירת קשר


אודותענפיםקהילהפנאי פלוסיזכורגלרייהתגובותביטוח סיעודי


ביטוח סיעודי של חברת כלל ביטוח לחברי כנרת מעל גיל 18.

הגדרת הכיסוי הביטוחי:

1. מצב תיפקודי

המבוטח יחשב כבעל צורך סיעודי אם כתוצאה מליקוי אשר בגינו אין סיבה רפואית המחייבת אשפוזו בבית חולים כללי, הוא נזקק באופן יומיומי לעזרה מאדם אחר, שבהעדרה אינו מסוגל לבצע לפחות 3 פעולות מתוך שש הפעולות הבאות:

הגדרת ששת פעולות ה- ADL:

לאכול ולשתות להתלבש ולהתפשט
להתרחץ ולהתגלח                           לקום ולשכב
שליטה על סוגרים ללכת (מרותק לכסא גלגלים או למיטה)

2. מצב קוגניטיבי - תשוש נפש

* כבעל צורך סיעודי ייחשב גם מבוטח הזקוק להשגחה מתמדת ובלתי פוסקת 24  שעות ביממה, כדי למנוע בעדו גרימת נזק לעצמו ולאחרים (כגוןף מחלת אלצהיימר או תשישות נפש).

התגמול הסיעודי החודשי: 5000

תקופת תשלום הפיצוי הסיעודי מירבי: עד תקופה מירבית של 60 חודש.

תקופת המתנה 60 יום.

* אי יכולת לבצע 2 מתוך 6 פעולות כשאחת מהן היא אי שליטה על הסוגרים: תזכה את המבוטח ב- 100% מסכום הגמלה החודשית.

* אי יכולת לבצע 3 מתוך 6 פעולות: תזכה את המבוטח ב- 100% מסכום הגמלה החודשית.