קבוצת כנרת עמוד הבית  |  מה חדש  |  יצירת קשר


אודותענפיםקהילהפנאי פלוסיזכורגלרייהתגובותטיפול בהטרדה או פגיעה מינית


                                 הטרדה ופגיעה מינית 

ממונה יישובית לנושא הטרדה/ פגיעה מינית, הוא תפקיד חדש, שעוצב ע"י היחידה לקדום נשים של התנועה הקבוצית, כדי לטפל בנושא זה בקבוץ ובמושב, ברגישות, במקצועיות ובכפוף לחוקי המדינה.   לצורך בצוע התפקיד, התקיים קורס הכשרה ללמוד הנושא מההיבט של הנפגע/ ת, ההיבט של הפוגע, ההיבט של הקהילה הקבוצית הסגורה וההיבט של חוקי המדינה.
 
על הממונה לפעול בהתאם ובכפוף לחוקי המדינה, לרבות חוק הנוער, חוק חסרי ישע וחוק למניעת הטרדה מינית במקום עבודה.
 
האוכלוסיה הכפופה לממונה היישובית:
ילדי וחברי הקבוץ. תושבים וילדיהם שבקבוץ. שכירים המועסקים ע"י הקבוץ.
ובנוסף, עלפי החוק: מקום עבודה/ מפעל המעסיק מעל 25 עובדים, חייב להכשיר ממונה משלו.
 
הטרדה מינית עלפי החוק משנת 1998 – זה כל אחת מ-5 צורות ההתנהגות האסורות:
1.      סחיטת אדם/ ילד לבצע מעשה בעל אופי מיני.
2.      מעשה מגונה.
3.      הצעות בעלות אופי מיני המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות אלו.
4.      התייחסויות חוזרות המופנות לאדם ומתמקדות במיניותו כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסותו.
5.      התייחסות מבזה או משפילה ביחס למינו או מיניותו לרבות נטייתו המינית של האדם.
 
עלפי החוק: כל ארוע בעל אופי מיני, שנעשה ללא הסכמה של אחד הצדדים – נחשב להטרדה/ פגיעה מינית. ארוע בעל אופי מיני, שיש בו ניצול יחסי סמכות ומרות בין מנהל/ מפקד/ מורה לבין הכפוף לו – נחשב להטרדה מינית, גם אם לא הובעה בו אי- הסכמה.
 
גיל האחריות הפלילית בנושא הטרדה/ פגיעה מינית – הוא גיל 12.
 
תפקיד הממונה בקבוץ ובמושב:
1.      להוות כתובת לפניות.
2.      גורם מתווך – תיווך בין הגורמים המקצועיים והטיפוליים לנפגע/ ת בישוב.
3.      גורם מתריע – התרעה ברמת היחיד והקהילה על התנהגות החורגת מהחוק בתחום זה.
4.      גורם מניעתי – ייזום התערבות קהילתית ברמת המניעה והמודעות וייזום התערבות קהילתית במקרה של פגיעה.
5.      גורם מידע – הממונה תפיץ לצבור מידע שוטף ועדכני בעניין זכויות נפגעי/ות הטרדה ופגיעה מינית, דרכים למניעה ואפשרויות לקבל סיוע מהגופים המקצועיים.
 
סייגים:
·        ארועים בהם מעורבים קטינים - הטיפול ייעשה במסגרת חוקי הנוער הרלוונטיים.
·        אין זה תפקיד הממונה להתערב במה שקורה בין בני זוג בביתם, אלא אם פנה אליה אחד מבני הזוג לקבלת סיוע.
·        הממונה איננה גוף מקצועי – טיפולי, אלא עובדת בשתוף פעולה עם גורמים אלו (עו"ס, פסיכולוג, משטרה וכ"ו).
         לאף   אחד   אין   זכות   לפגוע   בך   !!!  
 
ולכן, בשעת הצורך נתן לפנות:
 
לקו הסיוע הארצי לנפגעי תקיפה מינית. בטלפון : 1202 (כל שעות היממה).
 
וניתן לפנות גם אל חברי הצוות בכנרת:
 
                                      מיכל סביון - 050-7388157
 
                                      סילביה קולט - 050-8314684
 
                                      אלמוג מילוא - 050-4062467
 
                             איה דובר (עו"ס של כנרת) - 052-3293747

                                           **********************************************************
                                           **********************************************************
                                      נוהל עבודה לטיפול בהטרדה או פגיעה מינית.

 קבוצת כנרת, כקהילה חברתית – מוסרית, רואה בהטרדה או פגיעה מינית, בקבוץ ומחוצה לו, תופעה של חצית קו אדום, פגיעה בפרטיות ובכבוד האדם ולכן אין מקום לסלחנות כלפי התופעה ומחובתנו לפעול למניעתה, לתמוך בנפגעות/ים ומשפחותיהם ולהגיב על כל ארוע במקצועיות ובהתאם לחוקי המדינה.
 
הנהלת כנרת בחרה צוות לטיפול בנושא:
חברי הצוות: מיכל סביון    – ממונה יישובית ומרכזת הצוות.
                       סילביה קולט –  ממונה לנושא במכללה, עו"ס, נציגת החנוך
                       אלמוג מילוא –  עו"ס בשרות בתי הסוהר, התמחה בתחום זה.
                       איה דובר       –  עו"ס של כנרת .
 
תפקידי הצוות:
1.      להוות כתובת לפניה של נפגע/ת והמשפחה. ולכל מי שנחשף להתנהגות מטרידה או פוגעת. להוות כתובת לפוגע ומשפחתו.
2.      לידע את הפונים באפשרויות הפעולה הקיימות לאחר ארוע, בהתאם ובכפוף
לחוקי המדינה בנושא זה.
3.      לדאוג שהארוע יטופל ברמת הטיפול האישי בנפגע/ת, ע"י סיוע ותיווך עם
אנשי מקצוע.
4.      לעסוק במניעה – דרך סדנאות, הרצאות וכ"ד
 
נוהלי עבודה:
1.      הצוות יפעל בכפוף ובהתאם לחוקי המדינה בנושא הטרדה ותקיפה מינית.
 
2.      הצוות יפעל בליווי מקצועי של מרכז הסיוע לנפגעי תקיפה מינית וגורמים אחרים בהתאם לצורך.
 
3.      בכל מקרה של חשד להטרדה/ פגיעה מינית, ניתן לפנות לאחד מחברי הצוות.
3.1    כל מי שחש נפגע יכול לפנות.
3.2    כל מי ששומע על מקרה יכול לפנות.
3.3    הצוות יטפל במידע תוך התייעצות עם גורמים מקצועיים מוסמכים.
3.4    במקרה של הטרדה או פגיעה בקטין, יש חובת דיווח עלפי החוק, לפקידת סעד במחלקת הרווחה במועצה.
 
4.      בכל פניה לאחד מחברי הצוות – המקרה ידווח למרכז הצוות ואם יהיה
צורך יתכנס הצוות כולו לדון בארוע.
4.1    במדת הצורך יוזמן לדיון גם בעל תפקיד שבתחום אחריותו ארע הארוע.
4.2    במקרה של קרבה משפחתית/ חברית בין חבר צוות לבין פוגע או נפגע, תשקל האפשרות שאותו חבר ימנע מטיפול באותו מקרה.
4.3    בדיון בצוות, הנפגע רשאי לבקש להשאר אנונימי.
4.4    הנפגע יוכל להביע את עמדתו לגבי הטיפול המוצע ע"י הצוות.
4.5    בכל שלב ייבדק הצורך/ החובה להודיע לפקידת סעד/ משטרה.
 
         5.   הצוות מחויב בשמירה על דיסקרטיות בכל פרט הקשור לארוע המטופל.
 
         6. בכל ארוע שהצוות יטפל ירשם פרוטוקול עם צעדים ליישום.
6.1  הצוות ילווה ויתמוך בנפגע ובמשפחתו, לכל אורך התהליך וגם במצב    של הגשת תלונה, חקירה או כל נוהל משטרתי.
6.2  הצוות ידון וימליץ על טיפול/ תמיכה בפוגע ובמשפחתו.
6.3 בסמכותו של הצוות להחליט על אופן ההתייחסות לצד הפוגע, באם הוא חבר/ מועמד/ קטין/ נקלט/ שכיר בקבוץ/ תושב זמניוכל השוהה בקבוץ.
 
        7.   הצוות ימשיך ללוות את הארוע, כל זמן שיהיה בכך צורך.