קבוצת כנרת עמוד הבית  |  מה חדש  |  יצירת קשר


אודותענפיםקהילהפנאי פלוסיזכורגלרייהתגובותביטוח משלים לקיבוץ- פירוט הכיסויים


משלים לקיבוץ- פירוט הכיסויים.

 
 
תכנית בסיסית
 
א.      כיסוי להשתלות בחו"ל בתאום עם החברה של: כבד, לב, ריאה, לב – ריאה,כליה, כליה- לבלב, מח עצם.
גובה הכיסוי: עד 4,200,000 ₪.
בהשתלות כליה שלא בתאום עם החברה: עד 260,000 ₪.
 
ב.       כיסוי לטיפולים להצלת חיים או לשיפור איכות חיים כולל הצלת שמיעה וראיה, כאשר הטיפול אינו ניתן לביצוע בישראל או שאין ניסיון מספיק בביצועו או שאין לו טיפול חלופי.
גובה הכיסוי :440,000 ₪.
 
ג.        כיסוי להתייעצות עם רופא מומחה במקרה המאושר עפ"י סעיפים א' ו- ב'.
גובה הכיסוי: 85% ממהוצאה, עד 500 ₪.
 
ד.       פיצוי מיוחד למקרה של השתלה בארץ או בחו"ל:
1.          24 גמלאות בסך 4,200 ₪ לחודש לאחר ביצוע השתלת כבד,לב או לב ריאות.
2.          12 גמלאות בסך 4,200 ₪ לחודש לאחר ביצוע השתלת כליה או כליה ולבלב או השתלת מח עצם מתורם זר.
 
ה.      כיסוי לעלות תרופות שאינן בסל הבריאות, המאושרות בישראל ו/או ברשות התרופות בארה"ב ו/או במדינות האיחוד האירופאי. עד ל- 100,000 ₪ לתקופת ביטוח. תגמולי הביטוח מותנים בהשתתפות עצמית של המבוטח בגובה 15% מעלות הצריכה החודשית ולא פחות מ- 300 ₪ בחודש.
 
ו.        חוות דעת שנייה בחו"ל: כיסוי להתייעצות עם מומחים מחו"ל המרכזים הרפואיים מהשורה הראשונה לאחר המלצה של רופא מומחה מישראל. גובה הכיסוי: 75% מההוצאה עד 1000$.
 
ז.        הסעה באמבולנס לצורך העברת המבוטח מבית חולים אחד למשנהו לביצוע ניתוח או לאחר ניתוח, החזר בגובה 100% מתעריפי מד"א.
 
תוספת ראשונה
 
התוספת הראשונה כוללת:
 
א.      כיסוי לעלות ביצוע ניתוח רפואי פרטי
כיסוי מלא לביצוע ניתוח רפואי פרטי ע"י רופאים ובתי חולים שבהסדר.
בביצוע ניתוח רפואי בבי"ח פרטי אחר ו/או ע"י מנתח פרטי אחר ההחזר הכספי ינתן עפ"י התעריפים שנקבעו לזכאות בתוכנית כללית מושלם של קופת חולים כללית. ההחזר למבוטח יהיה לפחות בגובה של עלות הניתוח במערכת הציבורית.
 
ב.       אביזרים מושתלים
החזר בגין אביזרים מושתלים עד לגובה 14,000 ₪.
 
ג.        טיפול פיזיוטרפי לאחר ניתוח
סכום השווה ל- 75% מההוצאה ועד לתקרה של 125 ₪ לטיפול, למשך 12 טיפולים.
 
 
ד.       אחות פרטית
לתקופה של 5 ימים ראשונים שלאחר כל ניתוח (גם במערכת הציבורית) בגובה 85% מההוצאה ועד ל- 400 ₪ ליום.
 
ה.      התייעצות עם רופא מומחה
1.      בכל אחד מהמקרים הבאים: אובחנה מחלת הסרטן, אי ספיקת כליות סופנית, שבץ מוחי, התקף לב, עיוורון, נכות מלאה ותמידית, או לפני ביצוע ניתוח בהרדמה מלאה. בכל מקרה שצויין יהא המבוטח זכאי להחזר בגובה 85% מההוצאה עד לתקרה של 500 ₪.
2.      75% ועד 250 ₪ למקרה שאינו אחד מהמקרים שצויינו בסעיף 1 לעיל.