קבוצת כנרת עמוד הבית  |  מה חדש  |  יצירת קשר


אודותענפיםקהילהפנאי פלוסיזכורגלרייהתגובותמרכז משק עסקי


            משולחנו של מרכז המשק העסקי  (מתוך עלון לחודש אייר תשס"ט)
 
אסקור בקצרה מספר תחומים הנמצאים כרגע על המדוכה .
אך קודם לכן  אדגיש חלק מהמשותף לנושאים בהם אני מטפל:  
א.       קידום היכולת לניהול אוטונומי של האגשחים לפי כללים
וגבולות מוסכמים תוך שימת דגש לנושא התזרים של הפעילות.
ב.        זיהוי פוטנציאל משמעותי בפעילויות קיימות שיש לממשו
ג.        קידום תוכניות רב שנתיות, כמובן שלדבר נגיעה לנושא הקודם.
ד.        יצירת הסכמות בין פעילויות בתוך הקיבוץ שיש בניהם נקודות
השקה. תוך דגש לנושא מחירי העברה כאשר תוצרת פעילות אחת
משמשת כחומר גלם לפעילות השניה.
 
 כל הכתוב לעיל ומה שיפורט בהמשך אינו פירוט משימות של איש אחד
אלא מכלול שיש להטמיע בארגון כולו.   יש צורך בעקביות ובנחישות
בהצגת היעדים והדרישות אך כיון שאנו רוצים הפנמה התהליכים
לוקחים זמן ונדרשת סבלנות. למותר לציין שלכל התהליכים שותפים רבים.
ולנושאים גופם:
1.     ניהול ותזרים:  בכנרת כמו בקיבוצים רבים אחרים מנהלים לא
נדרשו לנהל או אפילו לדעת על התזרים של פעילותם. הדבר היה נחלתו הבלעדית של הגזבר.
אני משוכנע שלפחות ברמה של הפעילויות הגדולות: חקלאות,
מחצבה, תיירות וחצר כנרת אחריות זו חייבת להיות נחלתם
של המנהלים. מדובר בשינוי גישה ובהנחלת כלים שלא השתמשו
בהם. אנו מתרכזים ב2009 בעקר במחצבה ובחצר כנרת. בחצר כנרת
אנו מכינים את האגש"ח להפרדה תזרימית ועסוקים בכך בימים אלו.
במחצבה הוטלה האחריות על הכנת תזרים עתידי על הנהלת המחצבה
וכמו כן נפקח על ביצוע בעזרת מאזנים סקורים בכל רבעון. אני משוכנע
שמהלך זה ישפר את הפיקוח והבקרה ויעלה את איכות הניהול.
2.     פוטנציאל קיים: הדגשתי יותר מפעם אחת את הפוטנציאל הגלום
באוהלו. הדבר מתחדד כאשר משוום לביצועים של מתחרים בעמק
הירדן.
בתכנית 2009 הצגנו רווח תפעולי כפול מביצוע 08. עיקר השינוי
אמור לבא ממזון ומשקאות. כדי לבצע קפיצת מדרגה משמעותית
נוספת בביצועים יש לשדרג משמעותית  את החדרים ו/או להוסיף
חדרים. זו בדיוק צומת בה יש לשקול הכנסת שותף משקיע.   
במערכת השיקולים בהקשר זה יש להתחשב גם בנושא המועד בו
תהיה תב"ע מאושרת. השבוע נפגשנו עם מתכנני התב"ע
( א.ב תכנון) כדי לקבל הערכה בנידון. אנו מתכוונים לפעול בעקביות
בתחום זה.
3.      יחסי גומלין בין פעילויות: התוצרת של מטע התמרים
היא חומר גלם למפעל לחלק מהפרי ולחלק האחר צינור שיווק.
מערכת היחסים ואופן ההתחשבנות מעולם לא הוגדרו באופן מלא .
אין ספק שהצורך מתחדד עקב הירידה הדרסטית במחירי התמרים 
והקיטון ברווח בו יש להתחלק...  הסוגיה עלתה גם במהלך העבודה
האסטרטגית המתבצעת בחצר כנרת. כדי להתמודד עם הסוגיות
ישבנו מספר פעמים נציגים מחצר כנרת , אגש"ח חקלאות ואנוכי.
כחלק מתהליך הלימוד בכוונתינו להפגש עם נציגים מארגון הדיקלאים
(מנכ"ל, משווק וחשב) להמשיך בתהליך בו התחלנו ולגבש החלטות
4.     חקלאות: לכנרת יכולות מוכחות בחקלאות, בענפים כמו רפת יש
ביכולתנו לאשש את הטענה באמצעות דוחות השואה ענפיים .
אנו רוצים להוסיף נדבך נוסף לבחינת התוצאות ולבדוק את בתי האריזה
להם אנו משוקים את פירות המטע. לצורך כך  יש בכונתינו להשוות
ביצועים של בית האריזה בצמח מול מקבילים. כנרת מייצרת בהקפים
גדולים ולכל פער יש משמעות כספית כבדה ביותר. אין להסיק מכך
שבכונתינו לנטוש אך כשם שאנו מעוניינים להשוות את ביצוענו
במטעים מול מקבילים באיזור יש לבדוק את בית האריזה , לשאול
שאלות ולדרוש תשובות.
5.     פעילויות חדשות: בדקנו שני מיזמים ודיוחנו להנהלה כלכלית .
מבחינתי בדקנו הזדמנויות שנקרו אך אין לדלג על תהליך המגדיר
מה מחפשים וחשוב מזה מה וכמה מוכנים לסכן.התהליך הנ"ל
יבוצע בהקדם
                          
                                                     שבת שלום
                                                           אלי