קבוצת כנרת עמוד הבית  |  מה חדש  |  יצירת קשר


אודותענפיםקהילהפנאי פלוסיזכורגלרייהתגובותעדכון לביטוח המשלים


9.3.12

                                    " מגן בריאות לקבוץ"
             שדרוג ושיפור תכנית הבטוח המשלים של הקבוצים.
עד היום נקראה תכנית הבטוח המשלים "משלים לקבוץ".
 
   ומתאריך- 1.2.12 שודרגה ושופרה ומעתה תקרא: "מגן בריאות לקבוץ".
   חברת הבטוח המבטחת : חברת "דקלה".
   תכנית הבטוח הזו, כקדמתה, היא תכנית בטוח קבוצתית, כלומר, הקבוץ שבוחר בה חייב לבטח את כל חבריו וילדיהם.
    אז מה שודרג ושופר ?
1.      הגדרת "מבוטח" – מלבד חברים וילדיהם (הקטינים), יכול להצטרף לבטוח גם מי שלא חי בקבוץ, אך יש לו זיקה לקבוץ, והכוונה לילדי והורי החברים, שהחבר מעוניין לצרפם לבטוח, תוך הסדרת התשלום עלפי נוהלי הקבוץ. בקבוצים עם הרחבות קהילתיות, אפשר לצרף גם תושבים וילדיהם, שאינם חברים, כחלק ממכלול השרותים שהם מקבלים מהקבוץ.
 1. הצטרפות מבוטחים חדשים, תהיה ללא טופס הצהרת בריאות וללא החרגה בגין בעיות בריאות שקדמו למועד ההצטרפות. כלל זה לא יחול על הורי חברים שמבקשים להצטרף עכשיו לתכנית המשופרת והם יצטרכו למלא הצהרת בריאות, כמו בעבר.
 2. מי שעוזב את הקבוץ ומצטרף תוך 3 חדשים לתכנית "כללית מושלם" (תכנית הבטוח של קופ"ח כללית), ישמר לו הרצף הבטוחי, כי 2 התכניות שייכות לחברת "דקלה".
 3. נתן לצרף לתכנית הבטוח המשופרת "מגן בריאות לקבוץ", גם ילדים שנולדו עם מום מולד, חולי איידס, בעלי צרכים מיוחדים ומחלות כרוניות שונות, שעד עתה לא נתן היה לבטחם.
 4. התווספו לתכנית החדשה השתלות של עוד אברים וכיסוי כספי גבוה יותר לבצען בחו"ל, כשלא נתן לבצען בישראל.
 5. הוגדל הפיצוי הכספי החדשי למבוטח לאחר השתלת אבר (לב, ראות, כליות או כבד).
 6. תרופות יקרות מחוץ לסל – הורחבה ההגדרה של השתתפות הבטוח.
 7. ייעוץ רפואי נוסף למחלות קשות: נתן יהיה לקבל חוות דעת נוספת בארץ או בחו"ל בהשתתפות 85% ע"י הבטוח (עד עתה ההשתתפות היתה נמוכה יותר).
 8. לחולי סרטן שרופא המליץ על בדיקת MRI או בדיקות אונקולוגיות וגנטיות, שקופ"ח לא אשרה לבצע, יכסה הבטוח בדיקה 1 בסכום קבוע מראש.
 9. התווסף כיסוי לגרידות/הפלות במקרים מסוימים (לא היה בתכנית הקודמת)
 10. יינתן פיצוי כספי בגין פטירה ממחלה קשה (סרטן, אי ספיקת כליות או כבד, התקף לב חריף, פרקינסון, תרדמת, שבץ מוחי וכד'). את הפיצוי יקבלו היורשים.
 11. חיילים – כל טיפול רפואי שהצבא אישר לחייל לבצע והחייל מעוניין לבצע דרך הבטוח והטיפול קיים בפוליסה - הבטוח יכסה. אך הצבא לא ייקח אחריות אם יהיו הסתבכויות בטיפול שבוצע כפרטי.
 
   התשלום החדשי (הפרמיה):
  לפוליסת הבטוח יש 2 נדבכים: נדבך "בסיסי" ונדבך "תוספת ראשונה" (לנתוחים פרטיים בארץ).
  כל השפורים הנ"ל הם במסגרת הנדבך "הבסיסי" בלבד.
  (בעתיד ישודרג גם נדבך "תוספת ראשונה").
  גם התשלום החדשי מרכב מאותם 2 נדבכים: עד היום שלמנו 12 ₪ לנדבך "הבסיסי" ושאר התשלום, לפי גיל, לנדבך "תוספת ראשונה".
  מ- 1.2.12 התשלום לנדבך "הבסיסי" המשופר יועלה ל- 15 ₪ ולכן נשלם על כל התכנית "מגן בריאות לקבוץ" – 3 ₪ יותר ממה ששולם עד היום, כל חודש.
  ילדים עד גיל 19 מבוטחים בחנם = בגין הוריהם.
  מגיל 19 עד גיל 25 – ישלמו על הנדבך "הבסיסי" רק 7.5 ₪ ולאחר השחרור מהצבא יחלו לשלם גם על "תוספת ראשונה", כלומר, בזמן השרות הצבאי ישלם החייל רק
   90  ₪ לשנה לשמירת הרצף הבטוחי ולשמושו אם יזדקק.
  (זו מדרגת תשלום שלא היתה בתכנית הקודמת).
                                                                                                       שנהיה בריאים ולא נזדקק.
                                                                                                             מיכל סביון / רווחה