קבוצת כנרת עמוד הבית  |  מה חדש  |  יצירת קשר


אודותענפיםקהילהפנאי פלוסיזכורגלרייהתגובותועדת דור צעיר - הגדרת תפקיד


הגדרת תפקיד ועדת דור צעיר

 
כללי: ועדת דור צעיר אחראית על הקשר והטיפול בכל הבנים והבנות מיום סיום תיכון עד גיל 30.
 
מקור הסמכות: הנהלת הקהילה.
 
שותפי תפקיד: מנהל קהילה, מרכז ועדת שיכון, מרכז ועדת דור צעיר.
 
מטרתה: שימור וטיפוח הקשר עם צעירי כנרת.
 
תחומי האחריות:
1.      קשר רציף עם צעירי כנרת.
2.      שמירת פרטים מעודכנים על כל צעיר ויידוע הגורמים הרלוונטיים בסטאטוס הצעיר.
3.      תרבות ופרויקטים של הצעירים.
4.      מצב דירות הצעירים
5.      טיפול בפניות צעירים בתחום הדיור.
6.      גביית תשלומים לפי נהלי כנרת.
7.      פיקוח ובקרה על תקציב דור צעיר.
 
סמכויות:
1.      קביעת סדר קבלת דירות.
2.      ניהול תקציב דור צעיר
3.      טיפול פרטני בצעירים שלא עומדים בנהלי כנרת.
 
דיווחים: ימסרו להנהלת הקהילה וינוהלו בכתב בתיק דור צעיר.
 
הרכב הועדה: 3 חברים –מרכז ועדה (נציג ציבור), נציג ציבור, אדם בעל הכשרה בתחום החינוך שייבחר ע"י מרכז הועדה.