קבוצת כנרת עמוד הבית  |  מה חדש  |  יצירת קשר


אודותענפיםקהילהפנאי פלוסיזכורגלרייהתגובותועדת תכנון


 

                                                                                                                        ‏11 אוגוסט 2004
ועדת תכנון – כתב מנוי
 
1.         כללי :
            ועדה בין תחומית העוסקת בנושאי התכנון והבניה ויעוד המבנים הקיימים והעתידיים, הן במגזר העסקי והן בתחום הקהילה, בשטח המחנה וסביבתו הקרובה (שטחי הבית).
 
2.         מקור סמכות : הנהלת קהילה.
 
3.         מטרה :
להיות גוף מקצועי אשר ירכז את כל נושאי התכנון הבניה והתשתיות בשטח הקיבוץ ובסביבתו הקרובה ויעוד המבנים הקיימים והעתידיים על מנת להתאים את התוכניות לצרכים ולאופי המקום, בכפוף לתכנית האב הקיימת שאושרה בקבוץ.
 
4.         תחומי אחריות :
א.         אחריות להכנת תוכנית אב לקיבוץ כולל אזורי מגורים, תעשיה ומשק, מסחר, מבני ציבור וכו', וכל הנלווה לכך מבחינת תשתיות כבישים, חשמל, מים, תקשורת וכדומה.
ב.         אישור תכניות לבניה חדשה ו/או תוספות חיצוניות (כולל בנייה פרטית) למבנים קיימים.
            ג.          שינוי יעוד מבנים קיימים (טיפול מול הרשויות).
ג1.       יוזמות תכנוניות, כולל שינוי ייעוד של מבנים קיימים בתחומי הקהילה, בתאום עם הנהלת הקהילה בכפוף לתוכנית האב.
ג2.       בחינה ואישור של יוזמות תכנוניות בנושאי תשתיות ושינוי ייעוד בתאום עם גורמי המשק, והתעשייה בכפוף לתוכנית האב.
ד.         הכנת תקנון אדריכלי שיגדיר את סגנון הבניה בכפוף לייעוד השטח בתוכנית האב ולאופי המקום (בכפוף לתקציב מאושר מראש).
ה.         הכנת נוהל לביצוע עבודות הבניה בתחום הקהילה (נוהל בניה פרטית).
ו.          לבצע מעקב מקצועי על עבודות הבניה בכפוף לתקנונים בסעיפים ד' – ה'.
ז.          השתתפות בהכנת תוכנית אדריכלית לצורך שיוך דירות הכוללת חלוקת מבני המגורים וחלוקת חלקת המגורים לשטחים פרטים (פרסלציה).
 
5.         סמכויות :
א.         להיעזר באנשי מקצוע מחוץ לקיבוץ בכפוף לתקציב/אישור הגורם המזמין ועל חשבונו.
            ב.         למנות אנשים/גופים מטעמה לטיפול בנושאים שבתחום אחריותה.
ג.          לדרוש שינוי בתוכניות חדשות האם נוגדות את תוכנית האב, תקנון אדריכלי, נוהל בניה פרטית, תוכניות קימות אחרות או את אופי הסביבה, וזאת בתאום עם הגורם המזמין/מתכנן.
ד.         הוצאת דו"ח התראה על חריגות בביצוע עבודות בנייה, בכפוף לסעיפים 4ד' – 4ה', כולל הצעה לפעולה מתקנת וכן עצירת הבנייה עד לבירור החריגות.
ה.         להציע פעולות מתקנות למבנים קיימים, בכפוף לסעיפים 4ד' – 4ה'.
 
6.         חברים :
            יו"ר הועדה
            מנהל קהילה
            2 חברים נוספים בעלי ניסיון/ידע/השכלה בתחום התכנון והבניה.
           
7.         נושאים המחייבים אישור אסיפה :     
תכנית אב, תקנון אדריכלי, נוהל לבניה פרטית, ותוכנית החלוקה לצורך שיוך דירות.